• Breaking News

  Blog Pendidikan, Contoh Makalah, Contoh Naskah Drama, English Text, Contoh Resensi, Contoh Surat

  Pengertian Definisi Kata Ulang, Bentuk serta Contohnya


  KrumpulsPengertian Definisi Kata Ulang, Bentuk serta Contohnya - Pada Kesempatan kali ini saya akan membahas materi bahas indonesia yang berisi tentang Kata Ulang dan Maknanya. pada pembahasan kali ini saya juga akan menyajikan beberapa Contoh Pembahasan Soal mengenai Kata Ulang.

  Pengertian Definisi Kata Ulang, Bentuk serta Contohnya

  A. Pengertian / Definisi Kata Ulang atau Kata Reduplikasi

  Kata Ulang atau Reduplikasi adalah Kata jadian yang terbentuk dengan  pengulangan kata.

  B. Bentuk kata ulang

  a. Kata ulang murni atau pengulangan seluruh atau dwilingga, yaitu   pengulangan seluruh kata dasar.

  Contoh :
  a.   ibu-ibu      
  b.   hitam-hitam
  c.   kuda-kuda
  d.   danau-danau    

  b. Kata ulang berimbuhan atau kata ulang sebagian, yaitu bentuk pengulangan kata dengan mendapat awalan, sisipan, akhiran atau gabungan imbuhan sebelum atau sesudah kata dasarnya diulang.

  Contoh :
  a.   berlari-lari            
  b.   bermain-main
  c.   menari-nari        
  d.   hormat-menghormati
  e.   bunga-bungaan
  f.    kekanak-kanakan

  c.  Kata ulang berubah bunyi atau bervariasi fonem, baik vokal maupun konsonan.

  Contoh :
  a. lauk-pauk
  b. serta-merta
  c.  warna-warni
  d. gerak-gerik
  e. mondar-mandir

  d. Kata ulang suku awal atau dwipurwa, yaitu bentuk pengulangan suku pertama kata dasarnya, biasanya disertai variasi e pepet.

  Contoh :
  a.   lelaki = laki-laki ~ lalaki ~ lelaki
  b.   sesama = sama-sama ~ sasama ~ sesama
  c.   tetangga = tangga-tangga ~ tatangga ~ tetangga
  Selain bentuk kata ulang di atas, terdapat kata ulang semu atau kata dasar berulang.
  Contoh :
  - cumi-cumi
  - paru-paru
  - laba-laba        
  - pura-pura
  - biri-biri
  - kura-kura
  - kupu-kupu
  - kunang-kunang  C. Makna kata ulang

  1.   Menyatakan banyak tak tentu.
  Contoh :
  a. gunung-gunung
  b. daerah-daerah
  c.  gerak-gerik
  d. rumah-rumah
  e. pepohonan

  2.   Menyatakan sangat.
  Contoh :
  a.   rajin-rajin      
  b.   besar-besar
  c.   kuat-kuat      
  d.   manis-manis

  3.   Menyatakan saling, berbalasan atau pekerjaan dilakukan oleh dua pihak.
  Contoh :
  a.   kunjung-mengunjungi
  b.   tuduh-menuduh
  c.   tolong-menolong

  4.   Menyatakan paling atau intensitas.
  Contoh :
  a.   sebaik-baiknya
  b.   setinggi-tingginya
  c.   sebanyak-banyaknya

  5.   Menyatakan tiruan atau menyerupai.
  Contoh :
  a.   orang-orangan    
  b.   mobil-mobilan
  c.   kayu-kayuan
  d.   rumah-rumahan      

  6.   Menyatakan bersenang-senang atau santai.
  Contoh :
  a.   duduk-duduk    
  b.   minum-minum
  c.   membaca-baca
  d.   tidur-tiduran
  e.   berjalan-jalan
  f.    berbaring-baring

  7.   Menyatakan dikenai sifat atau agak.
  Contoh :
  a.   kebarat-baratan
  b.   kemalu-maluan
  c.   kehijau-hijauan
     
  8.   Menyatakan himpunan pada kata bilangan.
  Contoh :
  a.   dua-dua
  b.   lima-lima
  c.   banyak-banyak

  9.   Menyatakan agak….(melemahkan arti).
  Contoh :
  a.   Kepala pening-pening.
  b.   Badan sakit-sakit.
  c.   Jangan malu-malu.

  10.              Menyatakan beberapa.
       Contoh :
  a.   bertahun-tahun ia menunggu.
  b.   berhari-hari ia menanti.

  11.              Menyatakan terus-menerus.
   Contoh :
  a.   bertanya-tanya
  b.   mencari-cari

  12.                Menyatakan waktu.
       Contoh :
  a.   Pagi-pagi minum es.
  b.   Datang-datang marah.

  13.                 Menyatakan makin atau bertambah.
       Contoh :
  a.   Lama-lama ia pingsan.
  b.   Meluap-luap amarahnya.

  14.                Menyatakan berusaha … atau   penyebab.
       Contoh :
  a.   menyabar-nyabarkan diri.
  b.   menguat-nguatkan hati.
  c.   menahan-nahan amarah.  D. Soal-soal pelatihan, Pembahasan dan Jawaban

  No 1.
  Eva berperilaku kebarat-baratan sehingga tidak disenangi oleh teman-temannya. Makna kata ulang yang sama dengan kalimat tersebut adalah….
  a. Buku-buku itu telah kusimpan dalam rak.
  b. Halaman rumahku ditanami dengan pohon buah-buahan.
  c. Sikap gadis itu masih kekanak-kanakan.
  d. Wati tampak kurus karena sakit-sakitan.
  Pembahasan:
  Buku-buku bermakna banyak.
  Buah-buahan bermakna bermacam-macam.
  Kekanak-kanakan bermakna menyerupai.
  Sakit-sakitan bermakna intensitas atau sering.

  Kebarat-baratan bermakna menyerupai, kata tersebut semakna dengan kata kekanak-kanakan.
  Jawaban : C

  No. 2
  Yang merupakan kata ulang semu adalah….
    a. buku-buku
    b. kupu-kupu
    c. pontang-panting
    d. baris-berbaris

  Jawaban : b

  NO.3
  Buah-buahan yang dibeli Inul di Pasar Baru masih tampak segar. Buah buahan dalam kalimat tersebut tergolong kata ulang….
    a. berubah bunyi
    b. sebagian
    c. murni
    d. berimbuhan

  NO. 4
  Kata ulang yang menyatakan makna saling adalah….
    a. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia dalam bermasyarakat adalah tolong- menolong.
    b. Anak itu melempar-lempar mainannya.
    c. Paman tidur-tiduran di atas sofa.
    d. Berbulan-bulan kakaknya tidak pulang dari perantauan.
   Pembahasan :
  Tolong-menolong artinya saling menolong
  Melempar-lempar artinya terus-menerus atau berulang-ulang.
  Tidur-tiduran artinya tindakan dilakukan dengan santai.
  Berbulan-bulan artinya menyatakan beberapa.

  Jawaban : a

  NO. 5
  Pengulangan kata yang menyatakan paling terdapat pada kalimat….
    a. Pemusik-pemusik di era Indonesia baru ini banyak bermunculan.
    b. Mereka selalu berupaya untuk menciptakan lagu dengan sebaik-baiknya.
    c. Penyanyi-penyanyi muda dan ceria selalu tampil dengan gaya yang berbeda.
    d. Mereka kenal-mengenal sebelum mulai pertandingan.

  Pembahasan :

  Pemusik-pemusik maknanya banyak pemusik.
  Sebaik-baiknya maknanya paling baik.
  Penyanyi-penyanyi maknanya banyak penyanyi.
  Kenal-mengenal maknanya saling mengenal.

  Jawaban : b

  NO.6
  Kata ulang yang bermakna menyatakan paling terdapat pada kalimat….
    a. Mereka berusaha belajar sebaik- baiknya.
    b. Ia hanya membaca buku-buku LKS.
    c. Dia mendengarkan musik sambil tidur-tiduran.
  d.   Pemain-pemain sepak bola itu berkumpul di rumahnya.

  Pembahasan :

  Sebaik-baiknya bermakna paling.
  Buku-buku bermakna banyak.
  Tidur-tiduran bermakna santai.
  Pemain-pemain bermakna banyak.

  Jawaban : A

  *Sumber: http://juprimalino.blogspot.com/
  Demikianlah artikel yang bisa saya share mengenai Pengertian Definisi Kata Ulang, Bentuk serta Contohnya semoga bermanfaat dan berguna untuk anda semua - Pengertian Definisi Kata Ulang, Bentuk serta Contohnya

  Fashion

  Beauty

  Travel